Modułowy
robot
przyszłości

Złóż mnie w 60 sekund

Wystarczy 60 sekund, aby Fable był gotowy do pracy na zajęciach. Oszczędzony czas możesz wykorzystać na kodowanie

Obudź mnie do życia dzięki kodowaniu

Wykorzystaj specjalną aplikację Fable Blockly. Zaprogramuj mnie na setki sposobów dzięki prostym sekwencjom bloczkowym.

Wyrażam emocje

Fable czuje! Nadaj mu wyraz twarzy dzięki specjalnej aplikacji na telefony komórkowe. Rozmawiaj ze swoimi uczniami o emocjach.

Jestem Kompatybilny z Class VR i drukarkami 3D

Wykorzystaj wiele technologii podczas jednych zajęć. Zwizualizuj przedmiot dzięki ClassVR, wydrukuj brakujący element na drukarce 3D i zaprogramuj robota.

Rozwiązuję rzeczywiste problemy

Fable zapewnia uczniom doświadczenie w rozwiązywaniu rzeczywistych problemów za pomocą technologii.

Rozwijam umiejętności cyfrowe

Nauczenie dzieci poruszania się w cyfrowym świecie ma kluczowe znaczenie dla odniesienia sukcesu w życiu.

Uczę współpracy i zdrowej rywalizacji

Podziel uczniów na grupy i daj im jednakowe zadanie. Pozwól grupom wykazać swoje umiejętności.

Bezpłatna aplikacja i karty pracy

Kupując Fable otrzymasz dostęp do bezpłatnych aplikacji potrzebnych do kodowania robota. Możesz skorzystać również z gotowych scenariuszy zajęć.
Copyright © fable.edu.pl 2023